Instalacje kanalizacyjne

KANALIZACJA WEWNĘTRZNA

Surowiec i produkcja

Rury i kształtki systemu kanalizacji wewnętrznej są produkowane metodą wytłaczania bądź wtrysku z polipropylenów dostarczanych przez renomowanych dostawców. Barwa elementów systemu: jasno szary). Rury i kształtki o średnicy 32mm produkowane są standardowo w kolorze białym i pakowane w szczelne opakowania polietylenowe.

kanaliza1 W produkcji stosujemy dwa rodzaje polipropylenów:
  • Homopolimer oznaczany PP-H charakteryzujący się wysoką sztywnością i wysoką odpornością na udar w temperaturze 20 stopni Celsjusza;
  • Kopolimer blokowy oznaczany PP charakteryzujący się wysoką odpornością na udar w temperaturze nawet 0 stopni Celsjusza;


Zakres średnic i stosowania produkowanych rur

Standardowo produkujemy rury kanalizacji wewnętrznej w zakresie średnic od 32 do 110 mm w klasie S20. Typowe długości odcinków to 0.15, 0.25, 0.315, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 6.0 m. System jest łączony za pomocą połączeń kielichowych wyposażonych w elastomerowe uszczelki jednowargowe, w które wyposażone są nasze rury i kształtki.

Odporność chemiczna i termiczna

Rury, kształtki i uszczelnienia są całkowicie odporne na działanie wodnych roztworów kwasów i zasad w zakresie pH od 1 do 14 w zakresie temperatur do 80 stopni Celsjusza. System jest odporny na odkształcenia termiczne przy krótkotrwałym działaniu temperatur do 100 stopni Celsjusza.


KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

Surowiec i produkcja

Rury systemu kanalizacji zewnętrznej są produkowane metodą wytłaczania bądź współwytłaczania z niezmiękczonego polichlorku winylu najwyższej jakości z dodatkami technologicznymi, stabilizatorami i barwnikami (barwa standardowa – oranż RAL 8023).

Nasze produkty wytwarzamy zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Europie standardami:
  • rury kanalizacyjne trójwarstwowe (AT/2000-02-1009-03 oraz pr EN 13476)
  • rury kanalizacyjne lite (PN-EN 1401-1)
kanaliza2 Zakres średnic i stosowania produkowanych rur:

Standardowo produkujemy rury kanalizacyjne w zakresie średnic od 110 do 400 mm, w trzech klasach sztywności: SN2 (klasa lekka), SN4 (klasa średnia) i SN8 (klasa ciężka). Na życzenie możemy dostarczać rury klasy ciężkiej zaopatrzone w wydłużony kielich do zabudowy na obszarach występowania szkód górniczych.

Odporność chemiczna

Rury, kształtki i uszczelnienia są całkowicie odporne na działanie wodnych roztworów kwasów i zasad w zakresie pH od 2 do 12 w zakresie temperatur do 40 stopni Celsjusza.
 Poniższe ceny są cenami katalogowymi, od których przysługuje rabat - prosimy o kontakt w celu jego ustalenia.


cennik