Instalacje stalowe

W większości starych instalacji dominują rury stalowe - czarne lub ocynkowane. Obecnie odchodzi się od rur stalowych na rzecz rur z tworzyw sztucznych i miedzi. Zalety stali wciąż jednak pozostają doceniane i sprawdzają się tam, gdzie jest potrzebna wytrzymałość mechaniczna.
Rury stalowe są łączone za pomocą łączników z żeliwa białego. Łączniki gwintowane muszą być uszczelniane - taśmami teflonowymi, pastami uszczelniającymi lub - tradycyjnie - przędzą z konopi. Rury można też łączyć przy pomocy złączek zaciskowych. Rur stalowych ocynkowanych nie wolno giąć - może to spowodować uszkodzenie powłoki cynkowej. Dlatego zmiany kierunków trzeba wykonywać za pomocą łączników (kolana, łuki).

Średnica nominalna rur stalowych jest często podawana w calach:
  • oznaczenie: "
  • przelicznik : 1 cal = 25, 4 mm

    Łączenie rur stalowych z miedzianymi jest wskazane tylko przy zachowaniu tzw. reguły przepływu, tj. w konfiguracji: rura stalowa - rura miedziana (zgodnie z kierunkiem przepływu). Jeśli kierunek przepływu będzie przeciwny, jony miedzi będą przepływać do rur stalowych, co spowoduje ich zniszczenie.

    Ponieważ instalacje ze stali są od wielu lat bardzo popularne, na rynku znajduje się bogaty asortyment rur i kształtek. Wyroby stalowe mają aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania. Ze względu na wieloletnią praktykę rynek wyrobów stalowych jest stabilny, można też łączyć w jednej instalacji wyroby różnych producentów.

    Stal czarna (niezabezpieczona przed korozją) stosowana jest w instalacjach grzewczych i gazowych. Wykorzystane są zasadnicze zalety stali - odporność na wysokie temperatury, gazoszczelność oraz wytrzymałość mechaniczna. Rury stalowe do instalacji grzewczych powinny być umieszczone w otulinie z tworzywa sztucznego - nie tylko zabezpiecza to wodę grzewczą przed utratą ciepła, ale również wpływa na kompensację.