Instalacje miedziane

Miedź stwarza liczne możliwości co do technologii połączeń. Rury można lutować - zarówno lutem twardym, jak i miękkim. Można je łączyć za pomocą stałych (nierozłącznych) połączeń zaprasowywanych. Mogą też być spawane - w praktyce sposób ten wykorzystywany jest poza budynkiem (raczej w sieci niż w instalacji). Możliwe jest też łączenie rur za pomocą łączników zaciskowych.

Należy zapobiegać zaleganiu (zbyt długiemu przebywaniu) wody w instalacji. Można to osiągnąć przez eliminację tzw. odcinków martwych - tzn. odcinków o znacznej długości, a rzadko używanych. Nie należy również dobierać zbyt dużych średnic, czyli przewymiarować rur. Zbyt duża średnica powoduje zmniejszenie prędkości przepływu wody, co skutkuje zaleganiem wody.
Instalacje mogą być prowadzone na wierzchu ścian, pod tynkiem i w posadzce, a także w bruzdach i szachtach (kominach) instalacyjnych. Trzeba pamiętać o kompensacji wydłużenia cieplnego: jeśli przewody ukryte są pod tynkiem lub pod posadzką betonową, trzeba je umieścić w odpowiedniej elastycznej otulinie, która umożliwi ich ruch. Kształtki powinny mieć grubszą warstwę otuliny. Przewody trzeba mocować za pomocą uchwytów - muszą być albo przesuwne, albo stałe z odpowiednio większym rozstawem.

Zastosowanie miedzi w innych instalacjach. Miedź może być też stosowana w instalacjach gazowych, chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz ogrzewania podłogowego. Instalacje gazowe należy wykonywać tylko z rur twardych. Grubość ścianki nie może być mniejsza niż 1 mm - ważne jest, by nie uszkodzić rur podczas montażu i eksploatacji. Łączenie rur w instalacji gazowej powinno następować przez lutowanie twarde albo poprzez łączniki mosiężne gwintowane. Nie jest dopuszczalne łączenie przez łączniki zaciskowe lub zaprasowywanie.

W przypadku ogrzewania podłogowego przewody miedziane muszą być łączone za pomocą lutu twardego. Przy instalacji ogrzewania podłogowego można użyć rur miedzianych z fabrycznym płaszczem z tworzywa (rolą jego jest kompensacja wydłużeń temperaturowych). Jest to możliwe, kiedy długość rury między łukami przejmującymi wydłużenie wynosi najwyżej 5m przy temperaturze wody na doprowadzeniu do 50°C lub 3 m przy temperaturze wody do 80°C.

Poniższe ceny są cenami katalogowymi, od których przysługuje rabat - prosimy o kontakt w celu jego ustalenia.