Instalacje OZE

Coraz częstszymi instalacjami w naszych domach są instalacje Odnawialnych Żródeł Energii (OZE).

 

Podstawowy podział:

  • instalacje solarne

  • pompy ciepła

  • Fotoogniwa

  • elektrownie wiatrowe

 

Instalacje solarne – to instalacje produkujące gorącą wodę w kolektorach słonecznych i przekazywaną do zasobników, buforów wodnych. Nasza firma wykonuje niniejsze instalacje od 2005roku. Z każdym rokiem dostrzegamy coraz większą wiedzę i świadomość wśród naszych Klientów na ich temat. Bezobsługowa praca instalacji, bardzo niski koszt eksploatacji, oraz dotacje i dofinansowania przekonuje do zakupu i montażu systemów.

 

Pompy ciepła – mamy tu kolejny podział na pompy ciepła:

  • woda-solanka (gruntowa) często nazywane „ciepło z wnętrza ziemi” Węzeł grzewczy oparty jest o ciepło zakumulowane pod ziemią

  • woda-woda - to taka, której dolne źródło stanowi woda gruntowa. Najczęściej ciepło z wody jest uzyskiwane przy pomocy systemu studni (w zależności od zapotrzebowania na ciepło dwóch lub więcej). Jedna ze studni jest zbiornikiem ciepłej wody czerpalnej, natomiast pozostałe studnie mają charakter "zrzutowy", czyli magazynują wodę schłodzoną. Odstępy pomiędzy studniami muszą wynosić kilkanaście metrów, by wody nie mieszały się. 
    Woda gruntowa jest dosyć wymagającym dolnym źródłem dla pompy ciepła, ze względów geologicznych – nie każdy grunt posiada wody gruntowe na wymaganej głębokości (od ok. 6m do 30m).

  • powietrze- woda (powietrzna pompa ciepła) jest nie tylko najłatwiejsza w montażu, ale też najtańsza. Taka pompa ciepła działa przy użyciu wymiennika lamelowego, który wykorzystuje ciepłe powietrze zewnętrzne. Wewnątrz obiektu znajdują się zasobniki z wodą. Ciepło z powietrza jest wdmuchiwane do pomieszczenia poprzez nawiewy podobne do klimatyzacji lub przekazywane do instalacji wodnej (kaloryfery, klimakonwektory, ogrzewanie podłogowe). Niestety większość pomp tego typu działa bez wspomaganie jedynie do około -15/- 20⁰C). Poniżej tej temperatury pompa musi działać wespół z dodatkową grzałką elektryczną czy nawet zewnętrznym kotłem grzewczym, ponieważ spada jej wydajność. Kiedy temperatura obniży się jeszcze bardziej to urządzenia wspomagające całkowicie zastępują pracę pompy ciepła typu powietrze - woda, która automatycznie się wyłącza.

 

Fotoogniwa – również nazywane Fotowoltaiką (PV)bardzo szybko zdobywają coraz większe zainteresowanie zarówno na świecie, jak i w Polsce. Spowodowane jest to przetwarzaniem przez nie darmowego promieniowania słonecznego na energię elektryczną, bez ubocznej produkcji zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników wywołujących niekorzystne zmiany środowiska

 

Elektrownie wiatrowe – Bardzo mało popularne systemy odnawialnych źródeł energii w Polsce. Praktycznie każdy może wybudować własny wiatrak ale analiza kosztów budowy oraz uwarunkowania techniczne (najlepsze warunki istnieją na pomorzu i w górach) i prawne zniechęcają do inwestowania w te źródła.